Ventspils Jaunrades nama tautas deju kolektīvs “Vilnīts” piedalījās sadraudzības koncertā ar citiem bērnu deju kolektīviem  “Piltenes Dadzīši”, Tārgales  “Dore” un  “Dorīte” ,  Vārves “Vāruvīte”.

Paldies mūsu deju kolektīva “Vilnītis”vadītājai skolotājai Dacei Pūpoliņai par iniciatīvu, visiem atsaucīgiem deju kolektīviem un viņu skolotājām Daigai Kņazai, Svetlanai Grundmanei!

Lai mīlestība dejot plaukst un zeļ!

Publicēts 18.02.2024.