funkc_trauc_2

Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem

Radošās darbnīcas tas ir veids, kā bērniem/jauniešiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem pieejamā veidā mazināt sociālo izolētību, veicināt viņa noderības sajūtu apkārtējā sabiedrībā.
Viens no galvenajiem mērķiem ir attīstīt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem prasmi strādāt ar dažādiem veidošanas, līmēšanas, krāsošanas un augu valsts materiāliem, tādējādi veicinot sīkās motorikas attīstību un pilnveidojot pašapkalpošanās prasmes, strādājot individuāli un grupā.
Izveidot bērniem ar funkcionāliem traucējumiem priekšstatu par izmantojamo materiālu daudzveidību, kā arī par zaļo augu nozīmi cilvēku dzīvē un attīstīt bērniem pareizu attieksmi pret darbu, dabu un apkārtējo vidi.
Darbojoties ar dabas un citiem praktiski izmantojamiem materiāliem, mēs pilnveidojam bērnu mākslinieciskās dotības, sniedzam viņiem iespēju praktiski izmantot apgūtās teorētiskās pamatzināšanas un veicināt sīkās motorikas attīstību.

Dalībnieku vecums: 6 – 25 gadi

Skolotāja: Edīte Justele