RADIOELEKTRONIKAS LABORATORIJA

Laboratorijas darbi FIZIKĀ 9.klasei:

 • Mērījumi ar multimetru (testeri).
 • Lodēšana.
 • (obligātās tēmas, kuras nepieciešamas apgūt, lai varētu veikt citus laboratorijas darbus)

 • Rezistoru paralēlais un virknes slēgums.
 • Gaismas diožu (led) pieslēgšana strāvas avotam.
 • Kondensatora uzlāde un izlāde.
 • Pusvadītāju diožu raksturlīknes.
 • Tranzistoru pastiprināšanas koeficients.
 • Ciparu (digitālās) elektronikas pamati.
 • Loģisko funkciju (UN, VAI, NE) pārbaude ar diožu un tranzistoru palīdzību.
 • Barošanas avotu (bateriju) iekšējās pretestības mērīšana.

bezmaksas

TEĀTRA MĀKSLA

 • Teātris kā mākslas veids. Teātris ikdienas dzīvē.
 • Ķermenis kā viens no teātra mākslas izteiksmes līdzekļiem.
 • Kustību un darbību apzināšanās, kontrole un atcerēšanās.
 • Ķermeņa izteiksmīgums. Plastiskās iespējas.
 • Runas prasmju pilnveidošana. Dikcija. Izteiksmīgas runas pamatelementi.
 • Teksta saprotamība, runas ātrums, skaļums.
 • Ritma nozīme ķermeņa darbību attīstīšanā.
 • Darbošanās noteiktā tēlā; individualizēta tēla valodas un ķermeņa plastikas veidošana.
 • Domāšanas, iztēles nepieciešamība uz skatuves. Jēdziens par skatuves etīdēm.
 • Sava tēla veidošana atbilstoši etīdes uzdevumam- biogrāfija, uzdevumi, mērķi, griba.
 • Pašizveidotā tēla sadarbība ar citiem partneriem.
 • Pasakas veidošana pāros un grupā.
 • Kopīgas dramaturģiskas etīdes izspēlēšana, veidojot kopīgu vidi.

bezmaksas

OBSERVATORIJA UN PLANETĀRIJS

Filmu piedāvājums planetārijā jauno izglītības kompetenču ietvaros:

 • Multfilma “Hrumkas” piedzīvojumi ziemas mežā (pirmsskola)
 • Multfilma “Hrumka un Maģiskā Raķete” (sākumskola – dabaszinības 4.klase)
 • Multfilma “Aiz Saules” (pamatskola – fizika)
 • Filma “Mūsu bīstamā planēta” (pamatskola – ģeogrāfija 7.klase)
 • Filma “No Zemes uz Visumu” (pamatskola un vidusskola – fizika)
 • Filma “Karstais un enerģiskais visums”(pamatskola un vidusskola – fizika)
 • Filma “Divi stikla gabaliņi”(pamatskola – fizika)

Visas filmas iespējams klausīties arī angļu valodā:

 • Filma “Saule-mūsu dzīvā zvaigzne” (pamatskola un vidusskola – dabaszinības)
 • Filma “Ugunskritums” (pamatskola un vidusskola – fizika)
 • Filma “Laikapstākļi: atklātie brīnumi un noslēpumi” (ģeogrāfija/ dabaszinības)

skolēniem ieeja: 1,50 EUR