Tēlotājmākslas studija “Zīmēt – radīt prieks”

Apgūsim zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas pamatus no paša sākuma, pilnveidosim jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīsim telpisko domāšanu un radošo uztveri.

Vecums: 7 – 15 gadi

Skolotāja: Sandra Gūtmane