tautiskasDejas

Tautisko deju kolektīvs “Vilnītis”

Tautisko deju nodarbībās notiek bērnu daudzpusīga izaugsme un attīstība- piemēram, fiziskā veselība un sava ķermeņa apzināšanās, kustību koordinācija, atmiņa, personības radošā izaugsme, ritma izjūtas veidošana, loģiskā domāšana un uztvere, spēja analizēt, vērtēt un spriest, grūtību pārvarēšana u.c.. Nodarbībās uzmanība tiek pievērsta pareizai kustību tehnikas apguvei, ķermeņa pozīcijai un darbībām, latviešu dejas pamatsoļiem, pareizai elpošanai, kā arī līdzsvara vingrinājumiem. Ja arī Tu vēlies iemācīties soļus no latviešu tautas deju pūra, droši vari pieteikties tautisko deju kolektīvā.

Dalībnieku vecums: 5 – 7 gadi

Deju skolotāja: Dace Pūpoliņa
Koncertmeistare: Inese Miķelsone