Aizraujošas nodarbības 3-4 gadus veciem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Radošās darbnīcas tas ir veids, kā bērniem/jauniešiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem pieejamā veidā mazināt sociālo izolētību, veicināt viņa noderības sajūtu apkārtējā sabiedrībā.

ansabmlis Cimdins

Mūzikas nodarbības var palīdzēt bērniem, kuriem ir traucēta valodas, motorikas un kognitīvā attīstība.

keramikas darbnica

Keramikas radošās nodarbības attīsta bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām koordināciju, sīko motoriku, dažāda veida komunikāciju un darbības grupās, domāšanu, dod motivāciju turpināt un pabeigt savus iesāktos darbus.

Nodarbībās būs iespējams attīstīt iemaņas kulinārijā un apgūt taupīgas gatavošanas pamatprincipus.

abc_logo

Aicinām ar prieku mācīties latviešu valodu 5-11 gadus vecus bērnus, kuri ikdienā apgūst mazākumtautību izglītības programmas.

 


Rotaļnodarbībās bērni apgūs angļu valodu jautri un ar prieku. Nodarbībās mēs spēlēsim, dziedāsim, veidosim, sportosim, zīmēsim, mācoties veicināsim ne tikai valodas prasmes, bet arī sekmēsim bērna attīstību veselumā.Palīgs angļu valodā


Tiem, kuri vēlas uzlabot savas angļu valodas prasmes


Mazais uzņēmējs