superMan

Keramikas radošā darbnīca bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem

Keramikas radošās nodarbības attīsta bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām koordināciju, sīko motoriku, dažāda veida komunikāciju un darbības grupās, domāšanu, dod motivāciju turpināt un pabeigt savus iesāktos darbus.
Nodarbību dalībnieki gatavo dažādas dāvaniņas, dekorus un vienkārši veic skolotājas uzdotos uzdevumus.
Galvenie keramiku nodarbību uzdevumi ir iesaistīt dalībniekus nodarbībās, iepazīstināt un parādīt, kas vispār ir māls, izjust mālu un pagatavot ko skaistu.

Dalībnieku vecums: 6-25 gadi

Skolotāja: Janeta Liepājniece