Angļu valoda pamatskolas skolēniem

Angļu valoda skolēniem no 6. – 9. klasei, kuri vēlas uzlabot savas angļu valodas prasmes.

Dalībnieki: 6. – 9. klase

Skolotāja – Ineta Alksne