chess

Mūzikas ansamblis bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem “Cimdiņš”

Mūzikas nodarbības var palīdzēt bērniem, kuriem ir traucēta valodas, motorikas un kognitīvā attīstība. Nodarbības kurās tiek izmantotas improvizācijas metodes palīdz paplašināt kustību koordināciju (kāju, roku un mutes motoriskās spējas un saskaņotu darbību) un loģisko domāšanu.

Mūzikas nodarbības palīdz tiem audzēkņiem, kuriem ir cerebrāli attīstības traucēji vai citas neiroloģiskas saslimšanas. Vadīta instrumentālā spēle ar sinhronu dziedāšanu var attīstīt lielāku dzirdes uzmanību un panāktu labākas kustības un valodas attīstības spējas.

Viens no mūzikas nodarbību mērķiem ir palīdzēt socializēties un iejusties bērniem/jauniešiem apkārtējā sabiedrībā.

Dalībnieku vecums: 3-25 gadi

Skolotāja: Ieva Krekovska