Mācoties veidot gaumīgus tērpus un pasniegt tos modes skatēs, konkursos un citos pasākumos, bērni pēta tērpa vēsturi, apģērba valkāšanas kultūru, kā arī krāsu mācību. 

Apzinās paša darinātā izstrādājuma vienreizīgumu, izjūt to kā savas varēšanas un spēju izpausmi, mācīties novērtēt savu un citu audzēkņu veikumu.

Dalībnieki: 8 – 15 gadi

Skolotāja: Vika Sitaruka