painting

Zīmēšanas studija “Krāsu pasaulē”

Nodarbības mazajiem māksliniekiem, visiem kuriem ir interese par zīmēšanu.
Zīmēšana attīsta gaumes izjūtu, māca pacietību, neatlaidību, attīsta uzmanību, novērošanas spējas, iztēli.
Jautrā un viegli saprotamā veidā apgūsim zīmēšanas un gleznošanas tehnikas un paņēmienus. Izpētīsim zīmēšanas materiālu dažādību un īpašības.

Dalībnieku vecums: 4 – 7 gadi

Skolotāja: Vika Sitaruka