p1030219

Studija “Vācelīte”

Iepazīsim latviešu tautas tradīcijas, rotaļas, dziedāsim un dejosim.

Dalībnieki: 5 – 7 gadi

Skolotājas:
Ilga Porniece
Sandra Gūtmane
Ineta Kalniņa