teatris_mes_logo

Audzēkņi aktīvi apmeklē nodarbības, ar prieku un mīlestību mācās aktiermākslas gudrības, lai iestudētu dzejas uzvedumus, lugas, un piedalītos dažādos pasākumos.

 

improviz

Teātra sports ir atraktīva, publiska spēle, kas apvieno teātra mākslu – runu, pantomīmu, deju, muzicēšanu, kā arī sporta spēļu elementus – tiesnešus, punktu skaitīšanu, spēļu noteikumu ievērošanu, laika limitu.

 

teatris_mes_logo

Iepazīsim latviešu tautas tradīcijas, rotaļas, iestudēsim muzikālas izrādes, dziedāsim un dejosim.