pirateShip

Tehniskā modelēšana

Tehniskā modelēšana attīsta bērna tehniskās spējas, iespējas strādāt radoši.
Nodarbībās izgatavo mašīnu, lidmašīnu, katamarānu, kuģu u.c. modeļus, audzēkņi strādā ar papīru, kartonu, koku, finieri un citiem materiāliem. Audzēkņi regulāri piedalās novadu un valsts rīkotajās tehniskās modelēšanas sacensībās un izstādēs.

Dalībnieku vecums: 7 – 14 gadi

Skolotāja: Marina Rogova