improviz

 

 

 

 

 

 

 

 

Teātra sports – improvizācija

Teātra sports- improvizācija “I – VĒŠ”

Teātra sports ir aktīva improvizāciju spēle, kuras laikā skatītāji nosaka kādos skatuves tēlos un kur aktieriem- improvizatoriem jāspēlē. Noteiktā laikā, apstākļos un ievērojot dotos noteikumus, skatītāju klātbūtnē tiek radīts priekšnesums-  iejušanās citu tēlu pasaulēs, notikuma izveidošana un izspēle, dažādu emociju izpausmes.

Kāpēc ir vērts nodarboties ar improvizāciju? Improvizāciju nodarbībās pilnveidojas un uzlabojas dažādas prasmes- klausīšanās un stāstīšana, sadarbošanās un uzstāšanās, kreativitāte un radošums ne tikai uz skatuves, bet arī ikdienā. Mūsdienu straujā un daudzkrāsainā pasaule prasa citu zināšanu, spēju, prasmju un iemaņu apgūšanu, lai varētu  nākotnē kļūt par cienījamu un veiksmīgu cilvēku, kura domāšana, vērtēšana un iztēle summētos prasmē radīt.

Ventspils Jaunrades nama teātra sporta- improvizāciju pulciņā nodarbības notiek visās vecuma grupās: 1.-4.klašu; 5.-9.klašu un 10.-12.klašu.

Tiek gaidīti arī jaunieši vecumā no 19 – 25 gadiem.

Nebaidies-  atnāc un pamēģini! Iepazīsti un pilnveido sevi arī no citas puses!

 

Dalībnieku vecums: 7 – 25 gadi

Skolotāja: Inga Kazaka