2

Ģitārspēles studija

Ģitārspēles pamatu un izvēlētā repertuāra apguve atbilstoši audzēkņu spējām.

Dalībnieki: 9 – 25 gadi

Skolotājs: Andris Sīlis