24

Klavierspēles mācību klase

Līdztekus instrumenta spēles apguvei, skaņdarbu iestudēšanai, audzēkņi iepazīstas ar dažādu laikmetu un stilu komponistu daiļradi.
Pulciņa mērķis: sekmēt audzēkņu  emocionālo un intelektuālo attīstību, spēju saprast mūziku un pašiem muzicēt.

Dalībnieki: 6 – 16 gadi
*maksas izglītības programma

Skolotāja: Inese Miķelsone