Balstoties uz Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju visā valstī, šobrīd Ventspils Jaunrades namā pārtrauktas klātienes interešu izglītības nodarbības, taču sākot ar 2020. gada 1. aprīli plānots uzsākt attālināto mācību procesu.

Ņemot vērā dažādo izglītojamo vecumu un interešu izglītības pulciņu specifiku, mācību uzdevumi izglītojamajiem un viņu vecākiem tiks iesūtīti individuāli, izmantojot katram piemērotāko saziņas veidu, piemēram, e-pastu, Google platformu, vietnes E-klase, Uzdevumi.lv, Whatsapp vai Skype. Pirms mācību procesa uzsākšanas pedagogi individuāli vienosies ar katru izglītojamo un tā vecākiem par mācību procesa uzsākšanas laiku, ērtāko saziņas veidu, uzdevumu nosūtīšanas kārtību un atgriezeniskās saites sniegšu.

Tā kā interešu izglītība nav obligāta, veicamajiem uzdevumiem būs ieteikuma raksturs un tie uztverami kā atbalsts izglītojamo bērnu individuālo kompetenču attīstībai.