Skola „Gudrinieks”


Beidzot – 26.02. tiekamies klātienē – Ģimnāzijas telpās.

4., 5. un 6. klasēm nodarbības sākas 10:00 un ilgst 1,5h
7., 8. un 9. klasēm nodarbības sākas 12:00 un ilgst 1,5h

Pasniedzēji aicina ierasties visus darboties gribētājus, gan tos, kuri braši mācījušies attālināto nodarbību laikā gan tos, kuri šīs nodarbības izlaiduši.

p.s. nodarbībās var ierasties, ja skolēns ir vesels un viņam nav noteikta mājas karantīna vai citi profilaktiskie ierobežojumi.

Gudrinieks šī gada (2021./2022.) pavasara semestrī uz nodarbībām pulcēsies:

15.01.
29.01.
12.02.
26.02.
05.03.
26.03.
09.04.
23.04.
07.05.
21.05.

Kas ir skola „Gudrinieks”?

Skola „Gudrinieks” ir zinātkāro skola, kurā mācās skolēni no visām Ventspils skolām, kas dod iespēju paplašināt un padziļināt zināšanas dabaszinību priekšmetos. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas, fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu viedokli, attīsta prasmes sadarboties.
Nodarbības vada dabaszinību skolotāji no dažādām skolām. Mācības notiek latviešu un krievu valodā. Grupās ir 15-17 skolēni, ar kuriem strādā 2 pedagogi.

Kontakti
Ventspils Jaunrades nams
Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601

Inguss Blaudums
Skolas “Gudrinieks” vadītājs
tālr.nr. 26190330
e-pasts inguss.blaudums@ventspils.lv

Uzņemšana skolā ”Gudrinieks”

Pēc izstrādātā nolikuma uzņemšana notiek katru gadu septembrī, aizpildīt pieteikumus iespēja tepat norādītajā elektroniskajā pieteikšanās adresē PIETEIKUMS GUDRINIEKAM 2021./2022.m.g.

 

4.klases skolēnus uzņem balstoties uz

  • skolēnu teicamo lasītprasmi, motivētību, zinātkāri un interesi par dabā un sabiedrībā notiekošajiem procesiem,
  • klases audzinātāja un citu skolas pedagogu ieteikumiem.

5.-9. klases skolēni

  • var turpināt mācības, vecāki atkārtoti piesaka skolēnu elektroniski
  • var pievienoties arī tad, ja iepriekš nav piedalījies nodarbībās.

Skolēna iesaistīšanos skolas nodarbībās apliecina elektronisks vecāku iesniegums.
Uzņemšanā tiek ņemti vērā tikai minētie kritēriji.