Skola „Gudrinieks”

Kas ir skola „Gudrinieks”?

Skola „Gudrinieks” ir zinātkāro skola, kurā mācās skolēni no visām Ventspils skolām, kas dod iespēju paplašināt un padziļināt zināšanas dabaszinību priekšmetos. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas, fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu viedokli, attīsta prasmes sadarboties.

Nodarbības vada dabaszinību skolotāji no dažādām skolām. Mācības notiek latviešu un krievu valodā. Grupās ir 15-17 skolēni, ar kuriem strādā 2 pedagogi.

Nodarbības katrai grupai ilgst 2 astronomiskās stundas.

Kontakti

Nodarbības notiek Ventspils 1.ģimnāzijā.
Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601

Kontaktpersona
Ligita Priekule
+371 636 24487; +371 29611322
ligita.priekule@v1g.lv

Nodarbību grafiks 2017./2018. gada
2. pusgadā
13. janvāris
27. janvāris
10. februāris
24. februāris 
10. marts
24. marts
7. aprīlis
14. aprīlis
12. maijs
26. maijs

 

4., 5., 9. klasei nodarbības notiek no plkst. 10:00- 12:00
6., 7., 8. klasei nodarbības notiek no plkst. 12:00 -14:00

Uzņemšana skolā ”Gudrinieks”

Pēc izstrādātā nolikuma uzņemšana notiek katru gadu septembrī.

4.klases skolēnus uzņem balstoties uz

  • skolas administrāciju rekomendācijām, pamatojoties uz 3. klases valsts pārbaudes darba rezultātiem,
  • skolēnu teicamo lasītprasmi, motivētību, zinātkāri un interesi par dabā un sabiedrībā notiekošajiem procesiem,
  • klases audzinātāja un citu skolas pedagogu ieteikumiem.

5.-9. klases skolēni

  • var turpināt mācības,
  • var pievienoties arī tad, ja iepriekš nav piedalījies nodarbībās.

Skolēna iesaistīšanos skolas nodarbībās apliecina vecāku iesniegums.
Uzņemšanā tiek ņemti vērā tikai minētie kritēriji.
Lai piedalītos skolas “Gudrinieks” nodarbībās, vecākiem jāraksta skolas direktorei adresēts iesniegums, kuru iesniedz nodarbību vietā.

Pieteikums Gudrinieku skolai