Skola „Gudrinieks”

Kas ir skola „Gudrinieks”?

Skola „Gudrinieks” ir zinātkāro skola, kurā mācās skolēni no visām Ventspils skolām, kas dod iespēju paplašināt un padziļināt zināšanas dabaszinību priekšmetos. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas, fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu viedokli, attīsta prasmes sadarboties.

Nodarbības vada dabaszinību skolotāji no dažādām skolām. Mācības notiek latviešu un krievu valodā. Grupās ir 15-17 skolēni, ar kuriem strādā 2 pedagogi.

Nodarbības katrai grupai ilgst 2 astronomiskās stundas.

Nodarbību grafiks:

15.septembris

29.septembris

13.oktobris

20.oktobris

3.novembris

10.novembris

1.decembris

15.decembris

Kontakti

Nodarbības notiek Ventspils 1.ģimnāzijā.
Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601

Kontaktpersona
Ligita Priekule
+371 29611322
ligita.priekule@ventspils.lv

4., 5., 9. klasei nodarbības notiek no plkst. 10:00- 12:00
6., 7., 8. klasei nodarbības notiek no plkst. 12:00 -14:00

Uzņemšana skolā ”Gudrinieks”

Pēc izstrādātā nolikuma uzņemšana notiek katru gadu septembrī, aizpildīt pieteikumus iespēja tepat norādītajā elektroniskajā pieteikšanās adresē PIETEIKUMS GUDRINIEKAM 2018./2019.m.g.

Aicinām pieteikumu elektroniski izpildīt līdz 13.septembrim.

Pirmā nodarbība 15.septembrī Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā.

4.klašu skolēnu vecākus aicinām uz nelielu sarunu 15. septembrī plkst.10.00

4.klases skolēnus uzņem balstoties uz

  • skolas administrāciju rekomendācijām, pamatojoties uz 3. klases valsts pārbaudes darba rezultātiem,
  • skolēnu teicamo lasītprasmi, motivētību, zinātkāri un interesi par dabā un sabiedrībā notiekošajiem procesiem,
  • klases audzinātāja un citu skolas pedagogu ieteikumiem.

5.-9. klases skolēni

  • var turpināt mācības, vecāki atkārtoti piesaka skolēnu elektroniski
  • var pievienoties arī tad, ja iepriekš nav piedalījies nodarbībās.

Skolēna iesaistīšanos skolas nodarbībās apliecina elektronisks vecāku iesniegums.
Uzņemšanā tiek ņemti vērā tikai minētie kritēriji.