abc-kids

Pirmsskolas vecuma bērniem (maksas)

Radošās darbnīcas tas ir veids, kā bērniem/jauniešiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem pieejamā veidā mazināt sociālo izolētību, veicināt viņa noderības sajūtu apkārtējā sabiedrībā.

road-safety-biking-4

Mācāmies, kā rīkoties ekstremālās situācijās. Gatavojam spēles, praktiskas lietas, braucam mācību ekskursijās un ejam pārgājienos.

superMan

No otrreizējiem materiāliem gatavojam dažādas lietas, dāvanas, kolāžas.

Nodarbībās būs iespējams attīstīt iemaņas kulinārijā un apgūt taupīgas gatavošanas pamatprincipus.

abc_logo

Aicinām apgūt latviešu valodu 5-7 gadus vecus bērnus, kuri ikdienā PII apgūst mazākumtautību izglītības programmas, lai ar prieku apgūtu valodu un veiksmīgi sagatavotos skolai.

 


Rotaļnodarbībās bērni apgūs angļu valodu jautri un ar prieku. Nodarbībās mēs spēlēsim, dziedāsim, veidosim, sportosim, zīmēsim, mācoties veicināsim ne tikai valodas prasmes, bet arī sekmēsim bērna attīstību veselumā.


Vai paredzētas brīvdienas Vācijā? Vai vēlies Berlīnē pats nopirkt saldējumu, vaicājot to vācu valodā? Ja tā ir, tad vācu valodas klubiņš būs īstā izvēle.