Dokumenti

VENTSPILS JAUNRADES NAMA NOLIKUMS
NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM PAR DARBA KĀRTĪBU UN DARBA DROŠĪBU NODARBĪBĀS 2022./2023.
IESNIEGUMS UZŅEMT INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NEPILNGADĪGAJIEM
IESNIEGUMS UZŅEMT INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ PILNGADĪGAJIEM

 

Iesniegums – NODARBĪBU APMEKLĒŠANAS PĀRTRAUKŠANA

 

Privātuma politika

 

Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība
Ārtelpu nodarbību organizēšanas un darba kārtības noteikumi
KĀRTĪBA MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJAI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI
>>>>> Grozījumi Ventspils Jaunrades nama 2021.gada 23.augusta Kārtībā mācību procesa organizācijai un piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
RĪCĪBAS PLĀNS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI