teatris_mes_logo

Audzēkņi aktīvi apmeklē nodarbības, ar prieku un mīlestību mācās aktiermākslas gudrības, lai iestudētu dzejas uzvedumus, lugas, un piedalītos dažādos pasākumos.

 

 

improviz

 

 

 

 

 

 

 

 

Teātra sports ir atraktīva, publiska spēle, kas apvieno teātra mākslu – runu, pantomīmu, deju, muzicēšanu, kā arī sporta spēļu elementus – tiesnešus, punktu skaitīšanu, spēļu noteikumu ievērošanu, laika limitu.