Ventspils Jaunrades nams
aicina darbā
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
Baleta mākslas pedagogu

Darba pienākumi:    

Veikt interešu izglītības skolotāja amata pienākumus, īstenojot interešu izglītības programmu “Baleta mākslas” apgūšanai  ( 5. – 16 gadus vecumam)

Prasības pretendentam:

Piedāvājums:

  • nepilna laika darbs – darbs pēcpusdienās pēc nodarbību saraksta;
  • tarificēto stundu skaits nedēļā – 20 stundas (no tām – 14 kontaktstundas);
  • uz nenoteiktu laiku;
  • alga mēnesī bruto – 920 eiro par likmi
  • radošs, atsaucīgs kolektīvs;
  • darba uzsākšanas brīdis – 2023. gada 1. oktobris;
  • darba vieta Maiznieku iela 11, Ventspils;
  • sociālās garantijas, apdrošināšana.

Aicinām līdz 2023. gada 15.septembrim pieteikuma dokumentus iesniegt Ventspils Jaunrades namā, nosūtot pa pastu vai personīgi Maiznieku ielā 11, Ventspilī, LV-3601 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00, vai nosūtot elektroniski: jaunrades.nams@ventspils.lv. Uzziņas pa tālruni 636 22805.

Iesniedzot pieteikumu uz vakanto amatu, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).