Pagājušajā nedēļā, 16.02. pilsētas PII “Zvaigznīte” kopā sanāca mūsu tautisko deju kolektīvs “Vilnītis” ar Zūru pamatskolas dejotājiem.

Kopīgi tika izdejotas vairākas visiem pazīstamas un mīļas dejas.

Paldies par sirsnīgām dāvaniņām, jauko uzņemšanu visiem PII “Zvaigznīte” darbiniekiem un vadītājai Zitai Janušonei, deju skolotājai Dacei Pūpoliņai, Anitai Odorskai un Zūru pamatskolas kolektīvam.

Lai bērnu dejotprieks staro!

Vairāk bildes var aplūkot galerijā.
Saite uz galeriju

Publicēts 20.02.2023.