Skolēnu pavasara brīvlaikā Ventspils Jaunrades nams piedāvāja apmeklēt radošās darbnīcas. Arī Planetārijā bija iespējams piedalīties nodarbībās “Zvaigznāji”, “Zeme” un “Saules sistēma”. Nodarbībā “Zvaigznāji” skolēni iepazinās un izpētīja dažādus zvaigžņu veidus, to izvietojumu debesīs un to īpašības. Nodarbībā “Zeme” skolēni koncentrējās uz mūsu planētas izcelsmi, tās struktūru, dzīvības formām. Bet nodarbībā “Saules sistēma” skolēniem bija iespēja iepazīties ar mūsu Saules sistēmas struktūru, tās planētām, to raksturīgajiem aspektiem un savstarpējām attiecībām. Visas nodarbības papildinātas ar interaktīvām aktivitātēm un vizuālajiem materiāliem, lai padziļināti izprastu mūsu kosmosa sistēmas darbību.

Ne reti mūsu nodarbības apmeklē ģimenes no citām pilsētām. Arī šoreiz ģimene no Liepājas, kas devās ceļojumā uz Kolku, Ventspils Jaunrades nama Planetārijā apmeklēja nodarbību “Saules sistēma”.

Vienmēr prieks sagaidīt ieinteresētus bērnus un atbalstošus vecākus!

Publicēts: 19.03.2024.