rus
en

Noteikumi

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lai izvairītos no pārpratumiem un nodrošinātu patīkamu planetārija un observatorijas apmeklējumu, Ventspils planetārija un observatorijas personāls lūdz apmeklētājus ievērot sekojošos iekšējās kārtības noteikumus:

I Vispārējie noteikumi

 1. Šo noteikumu mērķis ir informēt apmeklētājus par nosacījumiem, kas jāievēro, apmeklējot Ventspils planetāriju un observatoriju, lai nodrošinātu cilvēku un to īpašuma drošību un nodrošinātu kvalitatīvu apmeklējumu.
 2. Ventspils planetārija un observatorijas personāls ir tiesīgs sniegt informāciju apmeklētājiem un palīdzēt viņiem problēmu gadījumā, kā arī aizrādīt par šo noteikumu pārkāpumiem vai sastādīt aktu (ziņojumu) par noteikumu pārkāpumiem.
 3. Lai nerastos pārpratumi Ventspils planetārija un observatorijas apmeklējuma laikā, iestādes viesu pienākums ir apzināties savas vēlmes, kā arī iepazīties ar Ventspils planetārija un observatorijas darbības specifiku un iekšējās kārtības noteikumiem. Sīkāku informāciju meklēt šeit: planetārija darbības apraksts.

II Planetārija un observatorijas pieejamība

 1. Ventspils planetārijs un observatorija pieejami apmeklētājiem darba laikā, kas tiek noteikts ar Ventspils Jaunrades nama direktores rīkojumu un ir izvietots uz informatīvajiem stendiem Ventspils Jaunrades nama teritorijā un publicēts Ventspils Jaunrades nama mājaslapā www.jaunradesnams.lv. Ventspils planetārija un observatorijas apmeklētāju pienākums ir būt precīziem. Ventspils planetārija un observatorijas personālam ir tiesības neielaist apmeklētājus planetārijā seansa laikā.
 2. Ieejas maksa Ventspils planetārijā un observatorijā, kā arī iespējamās atlaides iestādes apmeklējumam tiek noteiktas ar Ventspils pilsētas domes rīkojumu. Ar Ventspils planetārija un observatorijas noteiktajām biļešu cenām var iepazīties šeit. Ventspils Jaunrades nama kasē var norēķināties ar skaidru naudu, bankas norēķinu kartēm, kā arī ar pārskaitījumu. Lai norēķinātos ar pārskaitījumu, lūdzu nosūtīt savus rekvizītus uz e-pastu: planetarijs.observatorija@ventspils.lv ar lūgumu sagatavot rēķinu. Ventspils planetārija un observatorijas personāls aicina apmeklētājus sagatavot precīzu naudu.
 3. Atrašanās Ventspils planetārija telpās vai observatorijā uzliek par pienākumu iegādāties ieejas biļeti un saglabāt šo biļeti līdz apmeklējuma beigām, kā arī pēc pieprasījuma uzrādīt to Ventspils planetārija un observatorijas personālam.
 4. Ventspils planetārijs un observatorija var tikt slēgti apmeklējumiem pilnīgi vai daļēji ārkārtas apstākļu dēļ:
 • tehnisku iemeslu dēļ;
 • valsts amatpersonu vizīšu laikā;
 • planetārija lektoru komandējumu laikā.

Informācija par Ventspils planetārija un observatorijas slēgšanas gadījumiem tiek publicēta Ventspils Jaunrades nama mājaslapā www.jaunradesnams.lv.

 1. Ventspils observatorija netiek atvērta apmeklētājiem, ja ir nokrišņi, vēja stiprums pārsniedz 45 km stundā, jeb 12,5 m sekundē, ir apmācies vai mainīgs mākoņu daudzums. Ventspils planetārija un observatorijas personāls aicina novērtēt laika apstākļus pirms observatorijas apmeklējuma.

III Biļešu rezervēšana

 1. Ventspils planetārija un observatorijas apmeklētājiem ir ieteicams rezervēt vietas planetārija seansos un observatorijā iepriekš ierodoties personīgi vai zvanot pa tālruni +371 63622805, vai arī rakstot e-pastu: planetarijs.observatorija@ventspils.lv. Rezervējot vietas, jāpasaka precīzs cilvēku skaits, seansa laiks un datums, jāatstāj kontaktinformācija (vārds, uzvārds/skola; tālruņa numurs). Vietu skaits planetārijā un observatorijā ir ierobežots, tāpēc, ja vietas netiek rezervētas iepriekš, un brīvo vietu nav, Ventspils planetārija un observatorijas personālam ir tiesības nepārdot biļeti uz konkrēto seansu.
 2. Apmeklētāju grupām (20 un vairāk cilvēki) obligāti jārezervē vietas Ventspils planetārija un observatorijas seansos iepriekš pa tālruni +371 63622805 vai personīgi. Par specifiskām vēlmēm attiecībā uz seansa saturu apmeklētājiem jāinformē Ventspils planetārija un observatorijas personāls pirms vietu rezervēšanas. Apmeklētāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 42 personas.
 3. Par vēlmi seansa laikā izmantot austiņas, lai klausītos filmas tekstu krievu, lietuviešu vai angļu valodā, apmeklētājiem ir pienākums informēt Ventspils planetārija un observatorijas personālu pie biļešu rezervācijas. Austiņu skaits planetārijā ir ierobežots, tāpēc, ja par tām netiek brīdināts iepriekš, austiņas var nebūt pieejamas visiem apmeklētājiem.

IV Vispārīgie noteikumi apmeklētāju rīcībai

 1. Ja seansa laikā tiek izmantotas austiņas, sākoties filmas atskaņošanai, apmeklētājiem jāpārliecinās par austiņu tehnisko stāvokli un, konstatējot to, ka austiņas nestrādā, nekavējoties par to jāinformē planetārija personāls. Ja pēc seansa tiks pieteikti fiziski austiņu defekti, Ventspils planetārija un observatorijas personālam ir tiesības tos uzskatīs par tādiem, kurus ir radījis pats apmeklētājs. Austiņu sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā apmeklētājam ir pienākums segt radušos zaudējumus.
 2. Apmeklētājiem, atstājot planetārija telpu, audio austiņas jānodod planetārija personālam.
 3. Apmeklētājiem planetārija un observatorijas telpās ir aizliegts:
 • seansa laikā izmantot mobilos telefonus, planšetes un pārējās ierīces, kas var traucēt pārējiem apmeklētājiem;
 • seansa laikā fotografēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar planetārija personālu;
 • ienest ēdienus un dzērienus;
 • ienest aukstos ieročus un šaujamieročus, eksplozīvas un uzliesmojošas vielas;
 • ņemt līdzi lielas somas un priekšmetus, kas traucē citiem apmeklētājiem iziet starp rindām, tādā veidā pakļaujot briesmām cilvēku dzīvības evakuācijas gadījumā;
 • ievest vai ienest dzīvniekus (izņemot asistentus suņus – pavadoņus, kuri pavada personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, ja suns ir speciāli apmācīts un par to ir izsniegta apliecība atbilstoši normatīvajiem aktiem);
 • smēķēt un spļaudīties;
 • izmest atkritumus uz grīdas, atstāt uz krēsliem vai citās nepiemērotās vietās;
 • traucēt citus apmeklētājus;
 • lauzt vai citādi bojāt planetārija īpašumu;
 • likt kājas uz krēsliem vai projektora;
 • aiztikt projektora lēcas un novietot jebkādus priekšmetus uz projektora;
 • izvietot plakātus vai citus paziņojumus;
 • vākt līdzekļus labdarībai;
 • veikt planetārija un observatorijas apmeklētāju aptaujas vai viedokļu izpēti bez iepriekšējas saskaņošanas ar Ventspils planetārija un observatorijas personālu;
 • izplatīt vai pārdod iespieddarbus vai suvenīrus bez iepriekšējas saskaņošanas ar Ventspils planetārija un observatorijas personālu.

V Sabiedriskā drošība

 1. Apmeklētāju pienākums ir vērsties pie planetārija personāla un informēt par personām, kuras pārkāpj Ventspils planetārija un observatorijas apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumus.
 2. Zādzību, miesas bojājumu nodarīšanas gadījumā, kā arī par dažāda veida draudiem, nekavējoties jāpaziņo Ventspils planetārija un observatorijas personālam.
 3. Ugunsgrēka gadījumā apmeklētājiem, saglabājot mieru, jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas plānam un Ventspils planetārija un observatorijas personāla norādēm.

VI Planetārija personāla pienākumi un tiesības

 1. Planetārija un observatorijas personālam ir tiesības neielaist apmeklētājus planetārijā seansa laikā.
 2. Ventspils planetārija un observatorijas personāls nenes atbildību par atstātām vai nozaudētām mantām.
 3. Ventspils planetārija un observatorijas personāls ir tiesīgs nepārdot biļetes personām ar acīmredzamām alkoholiska reibuma pazīmēm, personām, kas neievēro sabiedrisko kārtību vai atrodas narkotisko vai citu psihotropo vielu reibuma stāvoklī.
 4. Ventspils planetārija un observatorijas personāls ir tiesīgs izraidīt no planetārija vai observatorijas personas, kuras pārkāpj apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumus, neatmaksājot tām naudu par biļeti.
 5. Ventspils planetārija un observatorijas personāls ir tiesīgs veikt konkrētas darbības (brīdināt, izraidīt no telpām, konfiscēt lietas, kas neatbilst Ventspils planetārija un observatorijas noteikumiem; smagāka pārkāpuma gadījumā aizturēt vainīgo personu, līdz ierodas policija) vai uzaicināt varas pārstāvjus (policiju, pašvaldības kārtībnieku u.tml.) iesaistīties incidentu risināšanā.

VII Noslēguma jautājumi

 1. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot šos noteikumus, kā arī citus Ventspils planetārija un observatorijas personāla norādījumus.
 2. Ventspils planetārijs un observatorija neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpuma rezultātā.