VJN Planetārijs un Observatorija aicina PII un skolu audzēkņus apmeklēt izglītojošas, interaktīvas nodarbības: “Gadalaiki”, “Planētas”, “Zvaigznāji”, “Mēness”, “Zeme”.

Nodarbībā “Gadalaiki” bērni ar spēles elementiem veido savu attēlu par vienu, diviem gadalaikiem, pārrunājot par to, kas gadalaikiem raksturīgs, nostiprinot esošās zināšanas, kā arī uzzinot ko jaunu.

Nodarbībā “Zvaigznāji” ar bērniem tiek pārrunāti būtiskākie jautājumi par zvaigznēm un zvaigznājiem, ar spēles elementiem iepazīstas ar Zvaigznāju sistēmu, no dotajiem materiāliem izveido savus Zvaigznājus.

Nodarbībā “Planētas” bērni no dotajiem materiāliem veido Saules sistēmu, ar spēles elementiem iepazīstas ar Saules sistēmas planētām, apgūst vai atkārto to nosaukumus, pārrunā būtiskāko par katru planētu un Saules sistēmu.

Nodarbībā “Mēness” bērni iepazīsies ar interesantiem faktiem par Mēness rašanos, kāds ir Mēness, tā fāzes, Mēness radītās plūdmaiņas. Ar Mēness modeli bērni veidos dažādās Mēness fāzes, iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas ar spēļu elementiem sacensību veidā.

Nodarbībā “Zeme” noskaidrojam, kas ir mūsu planēta Zeme, kur tā atrodas, kādas ir tās attiecības ar Mēnesi un Sauli? Kāda bija Zeme, kas to apdzīvoja? Par šiem jautājumiem pārrunāsim, vērosim, darbosimies nodarbības laikā, kā arī bērniem būs iespēja iejusties paleontologu lomā.

Vairāk informācijas mūsu mājas lapā:

https://jaunradesnams.lv/izglitibas-iestadem/

Publicēts: 08.12.2023.