Lepojamies ar  mūsu laureātiem tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija”!

2020. gada 3. martā Ventspils Jaunrades nama folkloras kopa “Rotaļnieks” devās  uz konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” pusfinālu Saldū, kur kopā bija pulcējušies dalībnieki no Rīgas, Jelgavas, Alsungas, Saldus un Ventspils puses. Konkursa pamatuzstādījums ir meklēt tradicionālu dziesmas izpildījuma jēgu, kas uzliek papildu zināšanas un varēšanu gan pašiem audzēkņiem, gan viņu skolotājiem. Titulu “Dižais dziedātājs” un 1. pakāpes diplomu saņēma  Andra Vadone un Marija Jeļinska (skolotāja Ināra Salava).

2. pakāpes diplomu saņēma Evelīna-Estere Irbe, kurai vecmāmiņa iemācīja latgalisko dialektu. Savukārt, titulu “Lielā dziedātāja” un  3. pakāpes diplomu ieguva skolotājas Ināras Salavas audzēkne Sanija – Monta Klīve.

Apsveicam!

Informāciju sagatavoja Ventspils Jaunrades nama direktores vietniece jaunrades jomā Sandra Gūtmane.