10.aprīlī Ventspils Jaunrades namā norisinājās 10. Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var” pirmā kārta. Kori cīnījās par iespēju doties tālāk uz otro kārtu, kura šogad norisinās tepat Ventspilī, Ventspils Jaunrades namā un lielo noslēguma pasākumu šā gada 1.jūnijā Cēsīs, Cēsu pils parka estrādē.

No Ventspils pilsētas konkursa 1.kārtā startēja divi kori, kuri abi ieguva 1.pakāpes diplomus:

  • Centra sākumskolas zēnu koris, vadītāja Santa Treilība
  • 4.vidusskolas zēnu koris “Spartito”, vadītāja Regīna Laure

Konkursa 2.kārtā – Kurzemes novada skatē 20.aprīlī plkst.12:00 Ventspils Jaunrades namā piedalīsies zēnu kori no Talsiem, Grobiņas, Liepājas un Ventspils, pavisam kopā 330 dalībnieki. Vēlam veiksmi mūsu koriem un diriģentēm!

Zēnu koru salidojuma mērķis ir stiprināt bērnu nacionālo identitāti un valstisko apziņu, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, veidot interesi par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku kustību un motivēt iesaistīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku tradīcijas procesā, kā arī veicināt Latvijas zēnu koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas.