Aizvadītajās brīvdienās Jaunrades nama vokālā studija “Ķipari un Pipari” skolotājas Maritas Kohas vadībā piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursā “No baroka līdz rokam” finālā.

Kā saka pati skolotāja : “Ir milzīga gandarījuma sajūta un prieks par mūsu kopīgi paveiktā darba rezultātiem. Grupā “Ķipari” dzied ne tikai pirmklasnieki – Keita, Amanda, Elza, Ivo, Liene, Dēzija, bet arī pirmsskolas vecuma bērni – Emīls, Marta un Patrīcija. Šajā mācību gadā sākām apgūt divbalsību un pieņēmām lielu izaicinājumu, piedalīties 2 Valsts mēroga konkursos: vokālajā konkursā “Balsis” un popgrupu konkursā “No baroka līdz rokam”. Bērniem bija jātiek galā ar divām dziesmu programmām, un to mēs arī kopīgi paveicām, jo šo grupu raksturo trīs vārdi – centība, radošums, dziedātprieks, kas atspoguļojās konkursu rezultātos -“Balsis” pilsētas un Kurzemes zonā ieguvām 1.pakāpi un arī “No baroka līdz rokam”, visās trijās kārtās ieguvām 1.pakāpi, taču finālā Rīgā, kurā bijām izvirzīti kā labākais Kurzemes zonas popgrupas kolektīvs, ieguvām ne tikai 1. pakāpi, bet arī 1.vietu ar visaugstāko punktu skaitu Latvijā.

Popgrupas izpildītajā konkursa dziesmā “Kafejnīcā” ir vārdi: “Zinām, šodien neparasta diena droši būs, jo kā lielas dāmas, vedīs kafejnīcā mūs”. Tādēļ pēc uzvaras sekoja kolektīvs gājiens uz kafejnīcu, kopā baudot piena kokteiļus, un atkal kā dziesmā: “Ātri paiet jauka diena kafejnīcā, un kad svētki galā, sakām – tas bij’ notikums”.

Par šo skaisto notikumu vokālās studijas “Ķipari un Pipari” audzēkņi un skolotāja Marita saka paldies arī vecākiem un Jaunrades nama kolektīvam, kas sniedza atbalstu un turēja īkšķus!