Nu jau kā par tradīciju reizi gadā  Jaunrades namā notiek audzēkņu un ģimeņu sumināšana par ieguldīto darbu, izaugsmi, sadarbību, taču šogad esam nolēmuši papildināt mūsu pasākumu klāstu ar tieši godalgoto audzēkņu un pedagogu svinīgu sveikšanu, pateikšanos par sasniegtajiem augstajiem rezultātiem mācību gada laikā gan reģiona, gan valsts, gan starptautiskā līmenī – jo mums ir ar ko lepoties!

Tādēļ ikviens 2017./2018.m.g. laureāts, kolektīvs un pulciņa skolotājs ir mīļi gaidīts 1.jūnijā plkst. 17:00 Jaunrades nama zālē uz apbalvošanas pasākumu.