radioamatieri

Ventspils Jaunrades nams sadarbībā ar Ventspils Augstskolu piedāvā nebijušu bezmaksas interešu izglītības programmu jauniešiem no 16 līdz 25 gadu vecumam – Radiosakaru klubu. Pirmā informatīvā tikšanās interesentiem notiks jau 17. septembrī!

Šajās nodarbībās būs iespēja apgūt Morzes ābeci, strādāt ar Morzes atslēgu, gūt priekšzināšanas radiosakaru nodibināšanā. Radiosakaru nodibināšanas pamatā ir  radio signālu raidītājs un radiouztvērējs. Nodarbībās tiks apgūti radiosakaru nodibināšanas noteikumi un ētika, dibināti radiosakari, izmantojot satelītu retranslatorus. Plānots dibināt sakarus ar satelītu “Venta – 1” pēc tā palaišanas orbītā. Kluba dalībniekiem būs iespēja piedalīties vietējās un starptautiskās aktivitātēs un sacensībās, popularizējot Ventspils pilsētu starptautiskajos radiosakaros. Apgūtās zināšanas var noderēt radiosakaru organizēšanā ārkārtas situācijās.

Nodarbībās apgūto var pielietot inženierzinātņu, militārajā un aizsardzības jomā. Īpaši aktuālas šīs zināšanas un prasmes ir ar jūras navigāciju saistītās nozarēs.

Sākotnēji nodarbības notiks Jaunrades namā, bet pavasarī – Ventspils Augstskolas radiostacijā.

Īpaši aicināti Jaunsardzes biedri un Zemessardzes pārstāvji apgūt dienestam tik  noderīgās praktiskās  zināšanas.

Informatīvā tikšanās notiks 2016. gada 17. septembrī Ventspils Jaunrades namā no plkst. 11:00 līdz 13:00.