Ventspils Jaunrades namā aizvadīts svētku laiks ar 8 plašām koncertprogrammām un nozīmīgām sacensībām automodeļu trasē, dambretē un šahā, Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņu, teātra sporta – improvizācijas meistarklasi un metodiskajām aktivitātēm pedagogu kolektīvam.

Ventspils Jaunrades nama pedagogi un vadības komanda aizvadītajās Skolēnu brīvdienās izglītojās tālākizglītības kursos par bērnu un jauniešu motivēšanu dalībai interešu izglītībā, analizēja kritērijus interešu izglītības programmām un plānoja metodiskās un izglītojošās aktivitātes 2. mācību pusgadam. 7 pedagogi uzsāka profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanas ciklu.

Kopš janvāra piektdienās no plkst. 17.00 bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam tiek piedāvātas bezmaksas fitnesa nodarbības Maiznieku ielā 11. Līdzīga iespēja jau pastāv Pārventas sporta kompleksā, kur nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās.

Janvāra pirmajā nedēļā 205 skolēni apmeklēja planetāriju, lai gūtu iespaidus un jaunu informāciju par dabaszinātnēm, veroties 8 metru diametra kupolā 360 grādu filmās. Skolēnu brīvlaikā bija iespējams saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties tradicionālajās pulciņu nodarbībās vai izvēloties, ko jaunu. Šobrīd Ventspils Jaunrades nama piedāvātajās interešu izglītības programmās  iesaistījušies  1789 audzēkņi.