Fotopulciņš „Jauno fotoreportieru skola” atsāk nodarbības Ventspils Jaunrades namā, Maiznieku ielā 11. Tajā darbojas audzēkņi vecumā no 12 līdz 25 gadiem. Ikvienam audzēknim ir iespēja apgūt fotografēšanas pamatus, kā arī attīstīt jau esošās fotografēšanas prasmes.

Nodarbības notiek Ventspils Jaunrades namā 2 reizes nedēļā – pirmdienās plkst. 17.00 un trešdienās plkst. 16.00. „Jauno fotoreportieru skolā” tiek apskatītas dažādas ikdienas situācijas, kurās nonākot, audzēkņiem tiek iemācīts prasmīgi pielietot savas zināšanas kvalitatīva fotoattēla iegūšanai.

Fotopulciņa audzēkņi darbojas praktizējoša, Ventspilī pazīstama profesionāla fotogrāfa Jura Ģiguļa vadībā, apgūstot ne tikai nepieciešamās iemaņas fotogrāfijas radīšanas procesā, bet arī mācoties savos darbos pasniegt saturisku vēstījumu. Ja audzēknim ir interese par to, kā nofotografēt vizuāli un saturiski pilnvērtīgu darbu, tad „Jauno fotoreportieru skola” ir īstā vieta, kur papildināt savas zināšanas. Nodarbības ir bez maksas.

Fotopulciņa audzēkņiem ir iespēja ar radošajiem darbiem vismaz divas reizes gadā piedalīties fotoizstādē un iegūt Ventspils Jaunrades nama apliecinājumu par sekmīgu „Jauno fotoreportieru skolas” programmas pabeigšanu. Gaidām jaunus dalībniekus “Jauno fotoreportieru skolā”!