2021.gada 9.oktobrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā no 2021.gada 11. oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim.

Saskaņā ar šo rīkojumu Ventspils Jaunrades namā interešu izglītības programmas un nodarbības tiek realizētas gan klātienē, gan attālināti.

Klātienē – iekštelpās  nodarbības notiek:

1) izglītojamiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

2) individuāli – skolotājs : izglītojamais, vai ar vienas mājsaimniecības izglītojamajiem (brāļi, māsas),

3) vienas klases izglītojamajiem (tajā skaitā – pagarinātās dienas grupas audzēkņiem).

Nodarbību laikā sejas maskas lieto gan pedagogs, gan izglītojamais (izņemot fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā).

Klātienē – ārtelpās  nodarbības notiek – ne vairāk, kā 20 izglītojamiem, gan tiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, ja izglītojamais uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, gan tiem,  kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Attālināti  nodarbības notiek:

1) pirmsskolas izglītojamiem;

2) izglītojamiem, kuru likumiskie pārstāvji ir individuāli  vienojušies ar skolotāju par šādu interešu izglītības programmas apguvi.

Ārkārtas situācijas laikā mūsu pulciņu izglītojamie nepiedalās nekādos pasākumos, konkursos, sacensībās utt.,  KLĀTIENĒ. Lai precīzāk uzzinātu sava pulciņa darba organizāciju, aicinām izglītojamo likumiskos pārstāvjus sazināties ar skolotāju personiski, vai sekot informācijai e-klasē.

Publicēts 12.10.2021.