“Ventspils Gada skolotājs 2020” tika nominēti  Ventspils Jaunrades nama skolotāji Agita Bergmane un Viktors Bagienskis

2021. gada 29. aprīlī Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane Ventspils pilsētas domes un žūrijas komisijas vārdā pasniedza Atzinības rakstu Agitai Bergmanei nominācijā “Gada skolotājs – atbalsta sniedzējs” un Pateicību Viktoram Bagienskim nominācijā “Gada skolotājs- tehnoloģiju lietotājs”

Ventspils Jaunrades nama direktore V. Hermansone sveic laureātus un lepojas ar Ventspils Jaunrades nama pedagogiem, viņa atzīst, ka daudzi ir pelnījuši atzinības un prieks par pašvaldības novērtējumu.

Agita Bergmane Ventspils Jaunrades namā strādā kopš 2006. gada un vada radošo darbu studiju “Mīļlietiņas”. Šo gadu laikā noderīgas prasmes dzīvei ir ieguvuši aptuveni 190 bērni. Studijas audzēkņi  ar saviem darbiņiem piedalās gan pilsētas, gan Valsts izglītības satura centra organizētajos pasākumos, tāpat arī tiek veiksmīgi attīstītas uzņēmējdarbības prasmes vairākos mācību uzņēmumos.

Viktors Bagienskis Ventspils Jaunrades namā strādā kopš 1990. gada un vada Radioelektronikas laboratoriju, kas ir unikāla visā Latvijā, jo tādas ir tikai trīs – Rīgā, Jelgavā un Ventspilī. Viktors pēdējo 10  gadu laikā radioelektronikas un  inženierzinātnes jomā zināšanas ir sniedzis vairāk nekā 200 audzēkņiem, kas noderējušas gan tālākās izglītības iegūšanā, gan profesijas izvēlē.

Paldies skolotājiem!

Processed with VSCO with preset
Processed with VSCO with preset

Publicēts 6.05.2021.