18.aprīlī plkst. 11:00 Ventspils Jaunrades namā sadarbībā ar Valsts Izglītības un satura centru notiks Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums – skate “Zinu, zinu tēva sētu”, kurā piedalīsies 16 kopas no Viduskursas, Austrumkursas un Ziemeļkurzemes. Dienas izskaņā tiks svinēta Ventspils Jaunrades nama folkloras kopas “Rotaļnieks” 15. dzimšanas diena, kā arī paaudžu tikšanās “Pulkā eimu, pulkā teku” 30 gadi Ziemeļkurzemē”.

Ventspilī sabrauks bērnu un jauniešu folkloras kopas no Kuldīgas, Rendas, Alsungas, Pelčiem, Lutriņiem un Pampāļiem. Ventspils novadu pārstāvēs ”Vēlava” no Vārves un “Piški kāndla” no Tārgales, bet Ventspils pilsētu – Jaunrades nama folkloras kopa “Rotaļnieks”. Būs arī tālie viesi – Latgales folkloras kopa “Rūtoj” no Preiļiem, kura jau sen draudzējas ar  “Rotaļnieku”. Pēc skates paredzēta kopu sadancošanās un sadziedāšanās, bet tad Ventspils Jaunrades nama folkloras kopas “Rotaļnieks” jauniešu grupa vadīs spēli pa Ventspili “Aizej tur, nezin kur, atrod to, nezin ko!”

Pasākuma dvēsele un Ziemeļkurzemes  folkloras kustības “Pulkā eimu, pulkā teku” koordinatore ir Ventspilī pazīstamā un mīlētā skolotāja Ināra Salava, kura dibinājusi un visus 15 gadus vada “Rotaļnieku”. Šogad kopā iesaistījušies 16 audzēkņi vecumā no 8 līdz 18 gadiem.

 Folkloras svētku noslēgumā plkst. 17:00 Kultūras centrā paredzēta folkloras kustībā iesaistīto dažādu paaudžu tikšanās, svinot un lustējoties.