Mēs esam maza, bet varena tauta. Arī mazai tautai var būt milzīgs spēks, tikai mums pašiem tam jānotic. Un mēs kā putni Baltijas jūras krastā varam izplest savus spārnus un lidot. Mūsu spēks ir mūsu ticībā, jo tikai ticot sev, mēs varam veidot lielu un spēcīgu valsti. Bet viss sākas no katra paša un tieši tādēļ arī koncerta nosaukums “Es esmu Latvija”, jo Latviju veidojam mēs visi kopā un katrs atsevišķi.

Saistībā ar Latvijas svētkiem Ventspils Jaunrades namā ir apskatāma arī lietišķo mākslu audzēkņu darbu izstāde “Es esmu Latvija”. Šajā tematiskajā izstādē ir redzams ko bērniem nozīmē Latvija un kā viņi to redz savām acīm.

Svētku koncertā piedalās Ventspils Jaunrades nama dziedošie un spēlējošie kolektīvi –  Skaņskatu mākslas studija, Solo dziedāšanas mācību klase, vokāli instrumentālie ansambļi “Maximus”, “The Waves”, “Sweet sixteen”, vokālā studija “Ķipari un Pipari”, “Šokolāde”, klavierspēles mācību klase, ģitārspēles studija, folkloras kopa “Rotaļnieks” un teātra studija “Savējie”.