Piektdien Ventspils Jaunrades namā uzņēmām viesus no Rīgas metodiskā dienesta. Pie mums bija ieradušies pedagogi, kas saistīti ar mūziku, deju, mākslu, pirmsskolas izglītību, sportu, iestāžu vadību gan interešu izglītības jomā, gan citās izglītības jomās. Šī diena bija ļoti vērtīga ne tikai ciemiņiem, bet arī mums pašiem, jo dienas gaitā notika vērtīga pieredzes apmaiņa dažādās interešu izglītības nozarēs. Diena sākās ar ekskursiju Jaunrades namā, turpinājām ar dažādām mūsu skolotāju sagatavotajām radošajām darbnīcām un dienu noslēdzām ar nozaru pieredzes apmaiņu neformālā gaisotnē pie kafijas tases.