Jaunrades nama pedagogi pagājušonedēļ Rīgā apmeklēja metodisko darbu izstādi “Manas mājas“ un pabija Rīgas Jauno tehniķu centrā

Jaunrades nama pedagogu grupa 18. janvārī apmeklēja Latvijas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādi  “Manas mājas”, izsekojot  ceļam no idejas līdz tās realizācijai audzēkņu darbos. Aktivizējot metodisko darbību,  pedagogi tika rosināti sadarbībā ar saviem audzēkņiem domāt par Latviju tās nozīmīgās jubilejas zīmē. Izstāde izvietota kultūras pilī  “Ziemeļblāzma”, kura kā arhitektūras pērle ikdienā ir pieejama ikvienam apmeklētājam.

Dienas otrajā pusē pedagogi viesojās Jaunrades namam radniecīgā iestādē – Rīgas Jauno tehniķu centrā, kur vienlaikus ar bagātu tehniskās jaunrades programmu klāstu ir pieejamas gan sporta, gan vizuālās un lietišķās mākslas programmas, gan arī brīvā laika spēļu istaba un nodarbības jaunsargiem. Lai gan Rīgas Jauno tehniķu centrā ir mazāk audzēkņu un pedagogu, interešu centrā ir liela sporta zāle un atbilstoši pulciņu vajadzībām aprīkotas plašas un mājīgas telpas. Centrā strādā daudz vīriešu, kuru pārziņā ir lidmodelisma, kartinga, moto, minikāru, pūķu modelisma un citi tehniskie pulciņi.   Kopīgi ar Rīgas kolēģiem tika pārrunāti metodiskā darba, tālākizglītības, saimnieciskie  un interešu izglītības attīstības  jautājumi. Tuvākajā laikā plānotas kopīgas sacensības autotrases modelismā un šahā.

 

 

5

1