5.aprīlī Ventspils Jaunrades namā norisināsies trases automodelisma sacensību 3.posms. Trases automodelisma sacensības “Kurzemes kauss” tiek rīkotas iesaistoties un sadarbojoties Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram, Saldus Bērnu un jaunatnes centram un Ventspils Jaunrades namam. Katrs posms notiek kādā no šīm iestādēm. 3. sacensību posms norisināsies Ventspils Jaunrades namā. Sacensības automodelismā notiek trīs klasēs- „Parma”, „PR-24”(G-12) un “OPEN-16” klasēs. Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš skolēns, kurš darbojas trases automodelisma pulciņā. Šī pasākuma mērķis ir pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, kā arī veicināt skolēnu iesaistīšanos trases automodelisma pulciņu ikdienas darbā un aktivitātēs.