2023. gada pirmās sacensības notika izbraukumā uz Klaipēdas trases automodelisma pulciņu.

Sacensību galvenais uzsvars tika likts uz komandas darbu modeļu sagatavošanā un izturību trasē, braucot 23 minūtes pa katru celiņu, braucējiem mainoties.

Šoreiz bez medaļām, bet par to neviens nebēdājās, jo tika iegūta pieredze, kas noderēs nākamās sacensībās uz cita pulciņa trases, kad būs individuāli starti.

Neliels foto ieskats no sacensībām.

Publicēts 23.01.2023.