12.aprīlī plkst. 11:00 Ventspils Kultūras centrā norisināsies “Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam”.

Skatē piedalīsies seši deju kolektīvi no Ventspils pilsētas – deju kolektīva “Liedags” (pirmskolas, 1.-2.klašu, 5.-6. klašu, 5.-9.klašu grupas) un Ventspils 6.vidusskolas 5.-6.klašu deju kolektīvs, kā arī Ventspils novada dejotāji – Tārgales pamatskolas deju kolektīvs “Dore”, Ugāles deju kolektīvs “Dzirkstelīte”, Zūru pamatskolas deju kolektīvs “Vāruvīte” kā arī Ances pamatskola un Puzes pamatskola.

Šīs skates uzdevumi ir- novērtēt tautas deju kolektīvu sniegumu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, apzināt un noteikt Svētku potenciālo dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, noteikt Svētku koprepertuāra apguves līmeni.