Mīļi aicināti visi audzēkņi kopīgi svinēt svētkus savā pulciņā.

Šogad pirmo reizi notiks audzēkņu, aktīvāko ģimeņu un pedagogu godināšana par radošo, aktīvo un uzticīgo darbošanos ikdienas nodarbībās, kā arī veiksmīgiem startiem konkursos un sacensībās