1.decembrī, Rīgā norisinājās “Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa “Teci teci valodiņa” fināls. Ventspili šajā konkursā pārstāvēja  Centra sākumskolas skolēni- Liene Trama un Olivers Matvejevs. Titulu “Dižais stāstnieks” ieguva Dita Siliņa no Zūru skolas (skolotāja Viktorija Rebuka), Olivers Matvejevs (skolotāja Benita Freimane) un Liene Trama (skolotāja Līga Nēliusa). 

Ventspils Jaunrades nama skolotāja un folkloras kopas “Rotaļnieks” vadītāja Ināra Salava pirms konkursa novembra izskaņā piedalījusies 3. Latvijas Stāstnieku konferencē. Latvijā jau vairāk nekā 20 gadus stāstniecība funkcionē kā nozīmīga kopienu tradīciju pārmantošanas veicinātāja, paaudžu sadarbības un zināšanu pārneses nodrošinātāja. Stāstniecība paver iespēju pievērsties tradicionālai kultūrai un nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanai cilvēkiem ar visdažādākajām pieredzēm un prasmēm, paverot katram iesaistītajam jaunu pašizpausmes lauku. Konferencē īpaša uzmanība tika pievērsta stāsta saistībai ar vietu, lokālo tradīciju izpausmēm valodā. Šīs konferences mērķis bija pulcēt aktīvus kultūras plānošanas procesos iesaistītos cilvēkus, pasākumu organizētājus un stāstniekus, lai stiprinātu stāstniecības tradīciju lomu vietējo kopienu attīstībā. Informāciju sagatavoja skolotāja Ināra Salava. Plaša foto galerija par stāstnieku konkursu ir pieejama “Pulkā eimu, pulkā teku” Facebook vietnē.