Sporta deju dejotāji martā piedalījās Latīņamerikas čempionātā Saldū.
Šoreiz meitenes dejoja tikai solo dejas. Cita dejoja 3 programmās (Meiteņu solo : 2010 g.un jaun. – 3 dejas, Meiteņu solo; 2008.g un jaun. – 4. dejas un Meiteņu solo : 2006.g un jaun. – 6 dejas).
Katrīna Reinfelde, Alise Goldmane, Evelīna Estere Josta izcīnija pirmās vietas, savukārt pārējās dalībnieces ieguva gan 2.vietas, gan 3.vietas.