27. aprīlī plkst. 17:00 Piltenes Kultūras namā izskanēja novada jauniešu vokālais konkurss “Cīruļi un lakstīgalas”. Konkursā, ar veiksmīgiem panākumiem, piedalījās arī audzēkņi no Ventspils Jaunrades nama Solo dziedāšanas klases, skolotājas Minjonas Rebhūnas vadībā.

Jaunākajā grupā 7 – 9 gadi vietu ieguvēji ir:
1.vieta – Laura Umbraška   
3. vieta – Anete Demante

10 12 gadi
3. vieta – Rodrigo Caune

13 – 16 gadi:
2. vieta – Agnese Krilova