20170216_145639

Noslēgusies 45. Starptautiskā bērnu māksla konkursa “Lidice 2017” Latvijas kārta, kurš bija veltīts tēmai – ceļojumi. Konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi, kuri tajā skaitā arī Ventspils Jaunrades nama Radošās studijas “Faktūra”, audzēknes Madaras Galindomas (7 gadi) darbs “Transporti ceļojumā”, pedagogs Inita Dzalbe. Konkursa laureātu apbalvošana notika 2017.gada 16.februārī Rīgas Latviešu biedrības namā. Visi laureātu darbi tiks sūtīti uz Čehiju, uz konkursa finālu.

Bērni konkursa darbus veidojuši gan vizuālās mākslas tehnikā – zīmējumos, grafikā, gleznojumos, gan tos īstenojuši vizuāli plastiskajos darbos – keramikā, stiklā, papīra plastikā, tekstildarbos u.c. Konkursa tēma attīstīta daudzveidīgi. Darbu autori savos darbos stāsta gan par saviem ceļojuma piedzīvojumiem Latvijā un ārpus tās, gan par ceļojumiem kosmosā, laikā un sapņos. Skarta arī mūsdienās aktuālā migrācijas tēma.

20170216_125823

Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja-māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” studijas “Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.

20170216_152513

Sveicam laureāti Madaru un skolotāju Initu Dzalbi ar panākumiem!