8.februārī, Ventspils Jaunrades namā, Ventspilī, Maiznieku ielā 11 norisināsies

6. STARPTAUTISKAIS LATVIJAS UN ĀRVALSTU SKOLĒNU ATKLĀTAIS KONKURSS-PRAKTIKUMS RADIOELEKTRONIKĀ !

Pasākuma atbalstītāji:

 

 

 

                    

  

 

Dienas plāns:

Dienas plāns

10:00

Dalībnieku reģistrācija foajē un iekārtošanās Lielajā zālē

10:30

Dalībniekiem:

Konkursa-praktikuma norise Lielajā Zālē (Interesenti praktikuma norisi drīkst vērot no balkona)

Skolotājiem:

Pēc izvēles: Sacensības autotrasē (11:00), Planetārija apmeklējums (12:00),  Brīvais laiks pilsētā

 

14:00

Pusdienas (Kuldīgas iela 1, Ventspils 1.ģimnāzija)

15:00 Brīvais laiks

Ekskursija uz HansaMatrix (Vecākajām grupām pēc grafika uz maiņām)

YE International paraugdemonstrējumi (Salonā pie Lielās zāles)

Planetārija apmeklējums (15:00, 16:00)

Sacensības autotrasē (15:00, 16:00)

16:00

Neformāla tikšanās pie kafijas 309.kabinetā (Skolotāji, sponsori, aicinātie viesi)

17:00

Apbalvošanas ceremonija Lielajā zālē   

                 

Pasākuma mērķis:

Attīstīt skolēnu individuālās kompetences tehniskās jaunrades jomā un veicināt interesi par inženiertehniskajām profesijām.

Uzdevumi:

 1. Pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes.
 2. Veicināt skolēnu iesaistīšanos elektronikas pulciņu ikdienas darbā un aktivitātēs.
 3. Popularizēt audzēkņu interesi par elektronikas nozari.
 4. Rosināt jauniešus darboties komandā.

Organizatori:

Ventspils Jaunrades nams sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju.

Dalībnieki:

Konkursam ir pieteikušies radioelektronikas interešu pulciņu audzēkņi no Ventspils, Kuldīgas, Liepājas, Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas, Ludzas, Vaiņodes, Maskavas un Klaipēdas.

Komandu sastāvs:

Konkurss norisināsies divās grupās – jaunākajā vecākajā. Katrā grupā vienā komandā piedalās 2 audzēkņi.

 • Jaunākā komanda – viens dalībnieks no 1. vecuma grupas un viens dalībnieks no 2. vecuma grupas;
 • Vecākā komanda – viens dalībnieks no 2. vecuma grupas un viens dalībnieks no 3. vecuma grupas.

 Vecuma grupas:

 1. grupa- līdz 14 gadiem;

2.grupa-  līdz 17 gadi;

3.grupa-  līdz 20 gadiem.

No vien pulciņa (izglītības iestādes) var startēt ne vairāk kā 2 komandas.

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi

Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs.

Par dalībnieku personas datu aizsardzību konkursa ietvaros atbild Ventspils Jaunrades nams.

Konkursa uzdevumi un noteikumi

 1. Konkursa ietvaros jāveic praktisks uzdevums. Darbs tiek veikts komandās, kurās ir divi dalībnieki. Katra konkursanta uzdevums ir samontēt piedāvāto shēmu dotajā laika periodā. Apvienojot abu komandas dalībnieku darbus, tiek iegūta kopējā shēma.
 2. Darba izpildes laiks: 3 stundas.
 3. Konkursa laikā aizliegts izmantot mobilās sakaru ierīces.

Rezultātu vērtēšana un konkursantu apbalvošana

Paveiktā darba vērtēšanu veiks žūrija. Žūrijas komisijā ir 4 cilvēki – Elektrotehnikas pasniedzējs no PIKC Ventspils Tehnikums, docētājs un elektronikas students no Ventspils augstskolas un  inženieris no “HansaMatrix”.

Par paveiktiem uzdevumiem tiks piešķirti punkti. Maksimālais punktu skaits – 400 punkti kopvērtējumā. Punktu skaits tiks noteikts, summējot visu tiesnešu piešķirtos punktus.

Vērtēšanas kritēriji:

 • tiek vērtēta katra komandas dalībnieka shēmas montāžas un lodējumu kvalitāte tiek vērtēta katra komandas dalībnieka samontētās shēmas darbība un savienojumu pareizība.
 • tiek vērtēta kopējā shēma, kura sastāv no komandas dalībnieku atsevišķiem darbiem.

Apbalvošana:

Apbalvoti tiek 1.-3. vietas ieguvēji katrā komandu grupā.

Atsevišķi tiek apbalvoti pulciņi (izglītības iestādes), kuri kopvērtējumā (summējot katra pulciņa komandu punktus) ir ieguvuši vislielāko punktu skaitu.