PIETEIKŠANĀS NOMETNĒM IR NOSLĒGUSIES !!!

Sākās pieteikšanās vasaras nometnēm vietnē: ej.uz/vasarasnometne2019

Lai Ventspils bērniem vasaras brīvlaikā nodrošinātu kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, Ventspils Jaunrades nams sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi vasarā organizē sekojošas dienas atpūtas nometnes:

“Ķeram vasaru aiz astes” 17.jūnijs – 12.jūlijs

“Krāsainie vasaras sapņi” 15.jūlijs – 9.augusts

Nometnes mērķi un uzdevumi:

Sniegt bērniem saturīgu, drošu un izglītojošu brīvā laika pavadīšanu, pievēršoties sportiskām aktivitātēm, veidojot pareizu izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, iepazīt un izzināt pilsētas un tās tuvāko apkārtni, attīstīt sadarbības prasmes un prasmi strādāt komandā, jaunu un vērtīgu prasmju iegūšana aktuālās interešu jomās (māksla, sports, tehniskā jaunrade). Nometnes ir paredzētas Ventspils pilsētas bērniem vecumā no 7. līdz 11.gadiem.

Plānotās aktivitātes:

Nometnē tiek plānotas mērķtiecīgas un organizētas aktivitātes gan telpās, gan brīvā dabā. Dažādas radošās darbnīcas un meistarklases, lekcijas, spēles un rotaļas, sporta sacensības, pārgājiens un izzinoša ekskursija.

Interesenti var pieteikties un apmeklēt nometni no divām līdz astoņām nedēļām sekojošos termiņos (minimālais dalības laiks 2.nedēļas) :

 “Ķeram vasaru aiz astes”

1.daļa- 17.jūnijs-28.jūnijs

  1. daļa- 1.jūlijs- 12.jūlijs

“Krāsainie vasaras sapņi”

  1. daļa- 15.jūlijs- 27.jūlijs

2.daļa- 29.jūlijs- 9.augusts

Nometnes norises vieta:

Ventspils Jaunrades nams, Maiznieku iela 11, Ventspils.

Pieteikšanās:

Pieteikšanās nometnēm notiks elektroniski vietnē: ej.uz/vasarasnometne2019

un sāksies no 22.maija, plkst. 10:00.

Vietu skaits ierobežots !

Kontaktpersona nometnes norises jautājumos:

Mairita Grebe, mairita.grebe@ventspils.lv, tel.nr. 26609285